Revisions mèdiques pel carnet de conduir, permisos d'armes, seguretat privada, animals perillosos, nàutica, grua, etc...

Mitjançant la realització d’una revisió mèdica i proves psicotècniques, es permet obtenir el certificat mèdic per a l’obtenció i pròrroga de diversos permisos.

Actualment la tramitació dels certificats es realitza al mateix Centre Mèdic sense necessitat que el sol.licitant es desplaci, fet que agilitza i facilita l’obtenció/pròrroga d’aquestes titulacions.  

més informació