A partir de la utilització de raigs X, s’obtenen imatges de l’interior de l’organisme per tal de diagnosticar problemes de salut.