Especialitat de la fisioteràpia en la qual es tracten pacients, independentment de la seva edat (neonats, infants, adults), amb simptomatologia respiratòria. Consisteix en la realització de diferents tècniques no invasives, aplicades de manera manual o mecànica.

Els principals objectius de la Fisioteràpia Respiratòria són:
Netejar l’arbre bronquial mitjançant drenatge de secrecions.
Disminuir el risc de complicacions respiratòries (infeccions, cicatrius, atelectàssies...
Millorar la funció pulmonar i la capacitat respiratòria.
Evitar la persistència d’inflamació en bronquis i alvèols.

Els beneficis que aporten aquest conjunt de tècniques són:
Prevenció de les recaigudes.
Disminució de la durada de determinats processos respiratoris, com bronquitis, bronquiolitis...
Reduïr aguditzacions i ingressos hospitalaris.
Disminueix el temps de medicació.
Millora l’alimentació, el son i la tos, i per tant, la qualitat de vida del pacient.
Evita sobreinfeccions i complicacions respiratòries.
Estabilitza i enlenteix en la mesura del possible el deteriorament progressiu de les funcions respiratòries.
Curació de seqüeles que poden aparèixer després de certes patologies o cirurgies.
Alleuja la dispnea i augmenta la tolerància a l’esforç.

A qui va dirigit?
S’ha de tenir en compte, que els infants no tenen mecanismes per expectorar i eliminar per si sols la mucositat instaurada al pulmó, per això es recomana en les següents patologies: NEONATS/INFANTS: Bronquitis Bronquiolitis del lactant Obstrucció de vies altes Pneumònia Asma ADULTS: MPOC (Malaltia pulmonar obstructiva crònica): tant bronquitis crònica com emfisema. Fractures costals. Bronquiectàssies, Atelectàssies Enllitaments perllongats. Cirurgies toràciques...
  •