Es tracta d’una disciplina de la Salut que ofereix un tractament no farmacològic a patologies tant agudes com cròniques aplicant exercicis terapèutics, calor, fred, llum, aigua, massatge, electroteràpia... El principal objectiu es recuperar la màxima funcionalitat i mobilitat de l’individu que ha sofert alguna patologia o lesió, ja sigui traumatològica, respiratòria, esportiva, etc…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumatològica:

 • Fractures, tendinitis, esquinços, luxacions, capsulitis, bursitis, calcificacions, epicondilitis, condropaties...
 • Contractures musculars, ruptures fibril·lars, escurçaments-retraccions musculars
 • Mals d’esquena (cervicals, dorsals, lumbars), escoliosis, cifosis, fuetades cervicals...
 • Tractaments pre i post intervencions quirúrgiques, meniscos, lligaments creuats, hèrnies discals...
 • Problemes en l’articulació temporomandibular, bruxisme
 • Dèficit de consolidació òssia

Reumatològica:

 • Artrosis, artritis
 • Pròtesis genoll-cadera
 • Fibromiàlgia

Esportiva:

 • Ruptures fibril·lars
 • Tractaments de descàrrega muscular pre i post-competició
 • Pubàlgies

Pediàtrica:

 • Fisioteràpia respiratòria pediàtrica indicada en bronquitis, bronquiolitis, acúmul de secrecions, asma…
 • Tortícolis del lactant
 • Plagiocefàlies
 • Estimulació psicomotora i neuromotriu
 • Hipotonies

Respiratòria:

 • Pediàtrica
 • Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
 • Bronquièctasis
 • Bronquitis
 • Atelèctasis
 • Cirurgies toràciques
 • Excés de secrecions per enllitament, etc…

Circulatòria:

 • Edemes, limfedemes
 • Síndrome de les cames cansades
 • Dèficit vascular, varius

Neurològica:

 • Hemiplègies
 • Atàxies
 • Parkinson

Del sòl pèlvic:

 • Incontinències urinàries
 • Post-parts

Domiciliària

------------------------------

TÈCNIQUES I APARATATGE:

 • Teràpia manual
 • Massatge terapèutic descontracturant, esportiu, Cyriax...
 • Manipulacions, mobilitzacions vertebrals
 • Fibròlisis diacutània o ganxos
 • Indiba Therapy
 • Tractament conservador del síndrome de dolor miofascial
 • Punció seca
 • Cupping therapy
 • Kinesiotapping
 • Mètode Mezières
 • Drenatge de secrecions
 • Drenatge limfàtic
 • Pressoteràpia
 • Nebulitzacions
 • Escola d’esquena
 • Hipopressius
 • Termoteràpia superficial i profunda
 • Electroteràpia antiàlgica
 • Electroestimulació
 • Magnetoteràpia
 • Ultrasons
 • Traccions cervicals
 • Cinessiteràpia activa
 • Mecanoteràpia
 • Reeducació propioceptiva
 • Tècnica Mulligan
 • Tècnica McKenzie
 • Mètode Mezières
 • Higiene postural
 • Treball muscular analític i global
 • Readaptació esportiva