Informe mèdic redactat en un imprès oficial (aportat pel sol.licitant), on consten les dades personals i l’estat de salut de l’interessat, amb l’objectiu de donar fe de la dada mèdica davant de tercers.

INEFC, forestals, oposicions, etc ...