Abans d’iniciar qualsevol tipus d’esport, és molt important saber que estem en condicions òptimes de salut per a practicar-lo.

Som un centre homologat per la Generalitat de Catalunya per realitzar Revisions Mèdiques Esportives.

Revisions mèdiques esportives tipus I, que inclouen:

- Antecedents personals i familiars
- Antropometria
- Exploració cardiorespiratòria
- Exploració aparell locomotor
- Exploració per aparells
- Electrocardiograma
- Espirometria (si és necessària)

L’esportista rebrà un Certificat mèdic d’aptitud medicoesportiva (CME), amb resultat d’apte o no apte per l’esport. Per tal que sigui més còmode pels Clubs, Federacions, escoles, Associacions...pot reservar dia i hora per internet.