Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, OSMEDICAL-TAR , S.L. informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de OSMEDICAL-TAR , S.L. (A partir d'ara, OSMEDICAL-TAR , S.L.). Qualsevol enviament d'informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ a la seva consentiment. En el supòsit que OSMEDICAL-TAR , S.L. prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a OSMEDICAL-TAR , S.L. o mitjançant correu electrònic dirigint-se a cmt@centremedictarrega.com.